Disclaimer

Disclaimer website Belly Balance – Fleur Oudraad (https://www.belly-balance.com/)

Binnen ons bedrijf spreken wij altijd over je of jou en daarom doen we dat ook in onze juridische documenten. Wanneer je je op de website van Belly Balance bevindt, is het prettig om te weten waar je aan toe bent. Nu proberen wij te allen tijde zoveel mogelijk zorg te dragen voor duidelijke communicatie via onze website. Toch kan het zijn dat je twijfel hebt over bepaalde zaken. Uiteraard
kun je dan contact met ons opnemen. Daarbij willen we je middels onderstaande disclaimer de nodige informatie verstrekken, met betrekking tot onze website-communicatie.

1. Aanwezige informatie op de website
Vanuit Belly Balance besteden wij in hoge mate aandacht aan deze website. Toch kan het voorkomen dat er onvolledige, of onjuiste informatief leesbaar is op onze website. Met betrekking tot dergelijke situaties aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit jouw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website. Dit geldt eveneens voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

2. Auteursrechtelijke bepalingen
Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken content toe aan Belly Balance/Fleur Oudraad. Het auteursrecht van Belly Balance en Fleur Oudraad rust daarmee op de websitecontent. Zonder schriftelijke
toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Belly Balance (Fleur Oudraad) is het dan ook niet toegestaan om onze content te verveelvoudigen; of openbaar te maken. Wanneer je zonder toestemming content plaatst op eigen kanalen waar ons auteursrecht op rust, loop je het risico aansprakelijk te worden gesteld voor alle kosten die wij in dit kader maken en de schade die wij
hierdoor oplopen.

3. Prijsstellingen
Op de website weergegeven prijzen, of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen te allen tijde wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijsindicaties, of op de website weergegeven prijsindicaties. Alleen wanneer er sprake is van officiële offertes kun je aanspraak maken op een bepaalde prijsstelling.


4. Rechten
In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op onze website geen rechten worden ontleend.

Meer weten over het juridisch beleid van Belly Balance? Stuur dan een e-mail naar info@belly-balance.com